GGeO, Geboortezorg Gooi en Omstreken, is een coöperatieve samenwerking van 10 verloskundigenpraktijken en het regionaal verloskundig echocentrum.

GGeO is opgericht 23 juni 2015 met als doel de krachten te bundelen, naar buiten te treden als één partij met één gezicht en onze activiteiten naar een hoger plan te tillen. Door middel van een uniforme werkwijze, gezamenlijke doelen, integrale werkafspraken, protocollen en scholingen zijn wij in staat de beste zorg te bieden op het gebied van

preconceptie, zwangerschap, echoscopie, bevalling, nazorg en anticonceptie.

Hierbij staat voor ons centraal:

• Keuzevrijheid van de (aanstaande) ouders, client staat centraal

• Cliëntgerichte oplossingen zijn het uitgangspunt, zorg op maat

 

• Beste geboortezorg, in de buurt waar het kan, laagdrempelig, praktisch en toegankelijk

• Midwifery led care, geboortezorg met de eerstelijns verloskundige als case manager

• Kwalitatief goede zorg die betrekking heeft op veiligheid en tevredenheid

• Sterke sector met behoud van de waarde van de onderneming van de leden

GGeO werkt voor optimale zorg samen met alle (regionale) keten-partners binnen de geboortezorg zodat alle professionals elkaar kunnen aanvullen en versterken.
Onze samenwerkings-partners
betreffen onder andere VSV Gooi
en Vechtstreek (bestaande uit verloskunde en neonatologie van moeder- en kind centrum van Tergooi ziekenhuizen, regionale kraamzorgorganisaties, moederraad in oprichting) regionale huisartsen, ambulancedienst, wijkverpleegkundigen/jeugdgezondheidszorg, lactatie-kundigen en maatschappelijk werk.

info@ggeo.nl • Postadres: Cort van der Lindenlaan 7 G • 1412 BW Naarden