Verloskundig Centrum ’t Gooi is het eerste lijns echo centrum waar de zwangere terecht kan voor alle verloskundige echo’s. In 2006 is het centrum door twee verloskundigen uit ‘t Gooi opgezet.

Dat was de start van het tijdperk waarin iedere zwangere het recht kreeg op een uitgebreide screening van haar baby rond 20 weken. De verloskundigenpraktijken van de regio vonden het destijds en nu ook nog, zeer belangrijk dat de zorg rond de “niet medische zwangerschap” dicht bij de mensen kon blijven en niet in het ziekenhuis zou belanden. Zodoende zijn er zeer korte lijnen tussen de eigen verloskundige en de geleverde zorg.

Het centrum is in de afgelopen 14 jaar uitgegroeid tot een gerenommeerde plek voor o.a. de 20-weken echo. De zorg, die gegeven wordt aan de zwangeren, verschilt echter niet van die in het ziekenhuis. De echoscopistes zijn zeer bedreven in het maken van het SEO (Structureel Echoscopisch Onderzoek) en beschikken over de

nieuwste echoapparatuur die van ‘academisch ziekenhuis’ kwaliteit is.

Het is buiten het ziekenhuis en net zo laag-drempelig als de verloskundigenpraktijk. Inmiddels zijn er 4 verloskundigen en een gespecialiseerde verpleegkundige werkzaam als echoscopiste.

De benodigde vergunning voor het uitvoeren van het onderzoek krijgt Verloskundig Centrum ’t Gooi van de Stichting Prenatale Screening Amsterdam en Omstreken (SPSAO). Het SPSAO houdt nauwgezet de kwaliteit van de echoscopistes, de apparatuur en de bijscholingen bij. Ook is het centrum aangesloten bij de landelijke registratie van zwangerschappen het zogenaamde Peridos.
Alle GGeO-verloskundigen kunnen je daar meer over vertellen.

Naast de 20 weken screening kun je er ook terecht voor de volgende echo’s:

  • Bloedverlies in de zwangerschap
  • Termijn echo
  • Groei echo
  • Placenta lokalisatie

De eerste trimester screening, die vanaf januari 2021 landelijk zal worden aangeboden, zal ook bij het Verloskundig Centrum gedaan kunnen worden.

Het Centrum bevind zich in het dienstencentrum Lopes Dias

Lopes Diaslaan 109
1222 VC Hilversum
t. 035-642 49 06
www.vcgooi.nl

Postadres GGeO: Cort van der Lindenlaan 7 G • 1412 BW Naarden • info@ggeo.nl